Vergunningen

Intrekking of weigering van een vergunning heeft vaak verstrekkende gevolgen. Daar probeert de advocaat bestuursrecht van Blenheim iets tegen te doen. Tegen een besluit van de gemeente, een ministerie of ander bestuursorgaan kan een bezwaarschrift ingediend worden, soms ook een zienswijze, en kan ook beroep ingesteld worden bij de bestuursrechter.

Neem contact op

Vergunningen

Begeleiding advocaat bij besluit over vergunning 

Het is zinvol een bestuursrecht advocaat in te schakelen al u zelf niet gewend bent te procederen. Dat hoeft niet, u mag het ook zelf bij de bestuursrechter procederen. Realiseer wel dat aan het bestuursrecht een wetboek ten grondslag ligt en vaak ook bijzondere weten. De Algemene Wet Bestuursrecht is de ‘grondwet’ voor alle handelingen van bestuursorganen. De advocaat bestuursrecht kent die wet goed en kan daaraan gronden ontlenen om bezwaar en beroep in te stellen. Bestuursrecht advocaat Mark van Weeren van Blenheim is specialist in vergunningen. Hij schreef onder meer het boek ‘De strijd om schaarse vergunningen’.

Bezwaar en beroep tegen besluit over vergunning

Een besluit over een vergunningen kan onterecht zijn, indien er geen of onvoldoende wettelijke grondslag is. Ook kan het besluit in strijd is met een beginsel van behoorlijk bestuur als het besluit onvoldoende zorgvuldig is en onvoldoende gemotiveerd of onevenredig is. Ook kan een besluit van een bestuursorgaan buiten de bevoegdheid van het bestuursorgaan liggen. Of een procedurefout is gemaakt. Ook kan een besluit in strijd zijn met een van de grondrechten van het EVRM. Kortom; de bestuursrecht advocaat zoekt naar de gebreken die aan het besluit kleven om zijn cliënt te beschermen tegen onterecht overheidsbesluiten.

Waarom kiezen voor Blenheim?

  • We bepalen met u de beste route om uw doel te bereiken 
  • We maken een plan van aanpak met inschatting van kansen, kosten/baten en risico’s
  • In spoedeisende situatie komen we snel voor u in actie 
  • Als klant van Blenheim krijgt u pro-actief advies
  • Indien onderhandelen en overleg niet werkt stappen we naar de rechter

Wilt u meer weten over Vergunningen?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Neem contact op

Gepubliceerde Artikelen