Activiteitenbesluit voor winkels, bedrijven, inrichtingen, etc.

Lees verder

Advocaat bespreekt Ontheffingen Winkeltijdenwet en Europees recht

Lees verder

Planschade kan advocaat vorderen. Hoe werkt de procedure?

Lees verder

Ondernemers volgens advocaat ongelijk behandelt door Winkeltijdenwet

Lees verder

De onderzoeksplicht van de koper beoordeelt door advocaat

Lees verder

Koop onroerend goed: 10% boete bij wanprestatie; advocaat bespreekt uitspraak

Lees verder

Advocaat over onrechtmatige publicatie over TV persoonlijkheid

Lees verder