Advocaten voor corporate litigation

Lees ons artikel over: Advocaten voor corporate litigation

De advocaten van Blenheim procederen in alle ondernemingsrechtelijke geschillen.

Onze advocaten procesrecht hebben niet alleen jarenlange proceservaring, maar is ook regelmatig betrokken bij (internationale) arbitrages, bindend adviesprocedures en mediation.
Blenheim heeft specialistische kennis in huis ten aanzien van interne ondernemingsrechtelijke geschillen en het voeren van vennootschapsrechtelijke procedures, met name ook in corporate litigation.

Het gaat hierbij onder meer om ondernemingsrechtelijke procedures over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, geschillen met aandeelhouders, geschillen tussen aandeelhouders, en geschillen binnen maatschappen, coöperaties, stichtingen of verenigingen, bijvoorbeeld over:

Gepubliceerde Artikelen

Het Bibob-formulier, een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk zwaard van Damocles? Valsheid in geschrifte ligt op de loer

Lees verder

Het Bibob-formulier, een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk zwaard van Damocles? Valsheid in geschrifte ligt op de loer

Lees verder