Ontslag bij ziekte

Indien een werknemer langer dan zes weken ziek is, moet deze werknemer samen met zijn werkgever een plan van aanpak op stellen over de wijze waarop de werknemer het snelst weer kan reïntegreren. Van een zieke werknemer mag verwacht worden dat deze passende arbeid accepteert tijdens zijn ziekte. Doet de werknemer dit niet, dan riskeert hij dat de werkgever zijn loon zal opschorten. Een goed werkgever moet zich voldoende inzetten om terugkeer naar het werk mogelijk te maken. De werkgever is twee jaar lang verantwoordelijk voor deze reïntegratie tijdens ziekte en loonbetaling van de zieke werknemer. Tijdens deze twee jaar geldt het zogenaamde opzegverbod bij ziekte. Dit opzegverbod kan doorbroken worden als de werknemer weigert om passende arbeid te accepteren of wanneer de werknemer geen medewerking verleent aan de reïntegratie. De werkgever kan in dat geval een ontslagvergunning aanvragen bij de UWV. Ontstaat er een verschil van mening over de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is, dan wel of de werkgever passende arbeid aanbiedt, dan kan een deskundigenoordeel worden gevraagd aan het UWV, de zogeheten “second opinion." Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

Gepubliceerde Artikelen