Kort geding aanspannen

Kort geding aanspannen - incasso

Indien een schuldenaar een rekening niet betaalt, ook niet na sommatie, kan een incassoadvocaat een incassoprocedure beginnen.

De incassoprocedure kan zijn:

  • een gewone bodemprocedure (meer geschikt voor zaken die feitelijk wat ingewikkeld liggen, en waarin verweer is te verwachten), of
  • een incasso kort geding aanspannen.

    Het aanspannen van een incasso kort geding is een snelle manier om een incassovonnis te krijgen, zodat de vordering door een deurwaarder kan worden geïncasseerd.

Kort geding aanspannen - vereisten voor een incasso kort geding

Bij verschillende rechtbanken, waaronder de rechtbank Amsterdam, is er een regeling voor incasso kort geding (incassoprocedures).
Bij rechtbanken met een regeling voor de incassoprocedure worden de incassozaken iedere week op hetzelfde tijdstip behandeld.

Bij de rechtbank Amsterdam vindt de incasso kort geding zitting elke dinsdagochtend plaats om 10:00 uur.
De incasso kort geding duurt in totaal een paar weken.

Incasso kort geding - incassoprocedure voor onbetwiste geldvordering

Voor het aanspannen van een incasso kort geding moet de geldvordering aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals:

  • de geldvordering wordt niet betwist, of kan in redelijkheid niet worden betwist, of niet valt te verwachten dat de schuldenaar ter zitting zal verschijnen
  • de schuldeiser dient voordat de schuldenaar kan worden gedagvaard eerst te sommeren tot betaling van de geldvordering door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Bij deze sommatiebrief dient een conceptdagvaarding voor het kort geding gehecht te worden met de datum en tijd van de zitting; en
  • indien de dagvaarding voor het incasso kort geding wordt betekend, dient de wettelijke dagvaardingstermijn van tenminste acht dagen in acht te worden genomen.

Het incasso kort geding - behandeling ter zitting

De behandeling op de zitting hangt af van de vraag of de schuldenaar ter zitting verschijnt.
Schuldenaren verschijnen vaak niet op de kort geding zitting. De voorzieningenrechter zal dan een verstekvonnis wijzen. De incassovordering wordt toegewezen wanneer er bij de incasso kort geding-dagvaarding aan alle formele vereisten is voldaan en de vordering hem gegrond voorkomt.
De zaak zal dan niet uitgebreid worden behandeld.

Als de schuldenaar wèl ter zitting van het incasso kort geding verschijnt, dan kan:

  • de voorzieningenrechter de zaak verwijzen naar een zitting op een andere datum om de zaak inhoudelijk te behandelen, zodat de schuldenaar dan inhoudelijk verweer kan voeren tegen de incassovordering, of
  • wellicht buiten de rechtszaal nog een schikking (betalingsregeling) getroffen worden.

Advocaat incasso in Amsterdam - nadere informatie over het aanspannen van een kort geding

Onze incassoadvocaten incasseren uw vorderingen met alle juridische middelen, en kunnen u adviseren wat in uw geval de beste incassomethode is.
De incassoadvocaten van Blenheim Advocaten Amsterdam kennen het klappen van de zweep als geen ander.

Wij bieden effectieve incassodiensten aan tegen concurrerende tarieven.

Voor een incasso kort geding, al dan niet gecombineerd met voorafgaande beslagen, bent u bij onze incasso advocaten in Amsterdam aan het juiste adres.

Neem voor nadere informatie over het aanspannen van een kort geding en een vrijblijvend gesprek met een incasso advocaat in Amsterdam contact op met:

Gepubliceerde Artikelen