Huurprijsvermindering voor uw horecaonderneming, winkel of kantoorruimte

Horecaondernemingen hebben al geruime tijd te maken met een door de overheid opgelegd exploitatieverbod, welk verbod al meerdere malen is verlengd. Sinds 15 december moeten ook retailers eraan geloven: niet-essentiële winkels dienen tot tenminste 19 januari 2021 de deuren gesloten te houden. Door dit exploitatieverbod kunnen huurders het gehuurde niet gebruiken, waardoor het volledige huurgenot teniet gaat.

Het behoeft geen argumentatie dat de economische situatie van veel ondernemingen als gevolg van de coronacrisis zeer zorgwekkend is. Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 heeft de overheid diverse maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan. Destijds was de verwachting dat de tijdelijke maatregelen voldoende zouden zijn om het coronavirus in te dammen en dat de economie redelijk snel weer op zou komen. De tijd heeft echter geleerd dat de pandemie haar hoogtepunt nog niet heeft bereikt. De realiteit is dat het verwachte herstel van de economie nog een tijd op zich zal laten wachten.

Financiële pijn verdelen tussen huurder en verhuurder

De rechter heeft in diverse recente procedures bepaald dat de financiële ‘pijn’ van de coronacrisis verdeeld moet worden tussen huurder en verhuurder. Uit de uitspraken over huurprijsvermindering tijdens de coronacrisis blijkt dat een beroep door de huurder op huurprijsvermindering vanwege een gebrek of op grond van onvoorziene omstandigheden kansrijk is. Blenheim heeft per branche een blog geschreven over huurprijsvermindering in de coronatijd:

  • Klik hier voor meer informatie over huurprijsvermindering voor horecaondernemingen
  • Klik hier voor meer informatie over huurprijsvermindering voor winkelruimten
  • Klik hier voor meer informatie over huurprijsvermindering voor kantoorruimten

Blenheim kan voor een scherpe fee van EUR 500,- een brief voor u als ondernemer opstellen waarin de verhuurder wordt verzocht akkoord te gaan met huurprijsvermindering.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of wilt u direct actie ondernemen? Neem dan contact op met een van de advocaten van het vastgoedteam van Blenheim.

Gepubliceerde Artikelen