Het incasso kort geding: snel, simpel en schappelijk

Heeft u een openstaande vordering te incasseren die niet wordt betwist? Indien er sprake is van een onbetwiste en eenvoudige vordering kunnen wij voor u een incasso kort geding starten.

Het incasso kort geding is een snelle, effectieve en laagdrempelige manier om openstaande vorderingen te incasseren. De doorlooptijd bij een dergelijke procedure is in de regel slechts een paar weken. Nadat er vonnis is gewezen kunt u dit direct ten uitvoer laten leggen en uw vordering innen.

Bij de rechtbank Amsterdam vinden zittingen met betrekking tot een incasso kort geding altijd plaats op dinsdagochtend.

Een aantal eisen voor het incasso kort geding

Voor het incasso kort geding is het van belang dat aan de onderstaande (cumulatieve) eisen is voldaan:

  1. Het moet gaan om een relatief eenvoudige vordering. Dit betekent dat het ofwel moet gaan om een onbetwiste geldvordering (de schuldenaar is het eens met de factuur of schuld, maar kan of wil niet betalen), ofwel een vordering die in ‘redelijkheid niet kan worden betwist’, ofwel dat te verwachten valt dat de schuldenaar niet ter zitting zal verschijnen;
  2. De vordering moet voldoende aannemelijk zijn. Dat betekent dat met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten moet zijn dat de bodemrechter de vordering tot betaling zal toewijzen;
  3. Er dient sprake te zijn van een spoedeisend belang bij het voldoen van de vordering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan teruglopende liquiditeit ontstaan door COVID-19 waardoor inning van vorderingen op korte termijn noodzakelijk wordt. 

Aanvraag zitting bij de rechtbank

Als uw vordering voldoet aan de bovenstaande eisen, kan er door ons een incasso kort geding worden opgestart. Met een door ons opgestelde dagvaarding kunnen we direct een datum voor een kort geding zitting aanvragen bij de bevoegde rechtbank. Nadat de datum en het tijdstip van de zitting is bepaald door de rechtbank, zenden we de dagvaarding met daarin alle gegevens aan de schuldenaar. De deurwaarder verzorgt dit zodat we zeker weten dat de dagvaarding is ontvangen. De deurwaarder zal hierbij rekening houden met de wettelijke dagvaardingstermijn (van tenminste acht (8) dagen). De schuldenaar krijgt dan nog één keer de kans om de vordering te voldoen. Als betaling dan nog steeds uitblijft, volgt er een zitting.

Heeft u een vordering die in aanmerking komt voor een incasso kort geding? Neem dan contact op met Sharon Zuurveld. 

Gepubliceerde Artikelen