Aandeelhoudersovereenkomst; afspraken maak je vooraf met elkaar

Lees ons artikel over: Aandeelhoudersovereenkomst; afspraken maak je vooraf met elkaar

Een aandeelhoudersovereenkomst staat in een bijzondere verhouding tot de statuten. Immers, er wordt wel gezegd dat de statuten de kapstok van de vennootschap vormen. Hoe zit dit dan met de aandeelhoudersovereenkomst.

In de statuten worden de fundamentele zaken binnen de vennootschap geregeld. De voordelen van een aandeelhoudersovereenkomst zijn - onder andere - dat de bepalingen in een aandeelhoudersovereenkomst (in beginsel) vertrouwelijk zijn; de aandeelhoudersovereenkomst betreft een overeenkomst tussen de aandeelhouders. De statuten van een vennootschap zijn openbaar en door een ieder op te vragen bij het register van de Kamer van Koophandel. Een aandeelhoudersovereenkomst is met instemming van alle aandeelhouders gemakkelijker te wijzigen dan de statuten.

Onderwerpen in een aandeelhoudersovereenkomst

In de aandeelhoudersovereenkomst kunnen tussen de aandeelhouders vele afspraken contractueel worden vastgelegd. Gebruikelijk zijn afspraken tussen de aandeelhouders over:

- Algemene vergadering van aandeelhouders;
- beëindiging aandeelhouderschap;
- benoeming en ontslag bestuurders / Raad van Commissarissen;
- bijzondere aandelen, zoals preferente aandelen, prioriteitsaandelen of letteraandelen;
- calloptie / putoptie;
- concurrentie / relatiebeding;
- cividenduitkering / winstrechten;
- geheimhouding;
- ruzie tussen de aandeelhouders;
- toetreden nieuwe aandeelhouder; tot de aandeelhoudersovereenkomst;
- overdracht van aandelen / gedwongen overdracht;
- prijsbepaling van aandelen bij overdracht van aandelen / gedwongen overdracht.

Advocaat ondernemingsrecht over aandeelhoudersovereenkomsten

Indien er geschillen zijn tussen de aandeelhouders van een vennootschap, dan spelen de bepalingen zoals die zijn opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst een belangrijke rol. Indien een aandeelhouder zich niet meer houdt aan de afspraken, zoals die zijn verwoord in de aandeelhoudersovereenkomst, dan kan directe actie van de andere aandeelhouders noodzakelijk zijn.

De advocaten vennootschapsrecht van Blenheim advocaten staan in hun dagelijkse praktijk vaak aandeelhouders die ruzie met elkaar hebben bij. De vennootschapsrechtadvocaten van Blenheim zijn specialist op het gebied van de aandeelhoudersovereenkomst en statuten. Zij beschikken over jarenlange ervaring in het beoordelen, opstellen en procederen over aandeelhoudersovereenkomsten.

Indien u vragen heeft over de aandeelhoudersovereenkomst, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten ondernemingsrecht mr. Jeroen Latour.

Gepubliceerde Artikelen

Hoe ontvangt huurder vergoeding voor investeringen in gehuurde bedrijfsruimte?

Lees verder

Hoe ontvangt huurder vergoeding voor investeringen in gehuurde bedrijfsruimte?

Lees verder