Wouter van Malenstein

Wouter is advocaat vennootschapsrecht. Hij begeleidt zijn cliënten bij (nationale en internationale) fusies & overnames, management buy-outs en joint ventures.

Track Record

Wouter is als advocaat ondernemingsrecht werkzaam in de corporate litigation-praktijk van ons kantoor. Wouter houdt zich bezig met het opstellen van SPA’s, aandeelhoudersovereenkomsten en het beslechten van allerlei daarmee verbandhoudende ondernemingsrechtelijke geschillen (geschillen met bestuurders en geschillen tussen aandeelhouders).

Wouter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten Ondernemingsrecht als hoofdrechtsgebied, en Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen, Fusies en overnames en Bestuurdersaansprakelijkheid als sub rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.

Wouter spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. 

Gepubliceerde Artikelen