Thomas Kriense

Thomas Kriense is in 2012 afgestudeerd aan de universiteit van Leiden in de richting ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Track Record

Sinds 2018 is hij als advocaat IE- en Privacyrecht verbonden aan Blenheim. Thomas heeft sinds zijn afstuderen gewerkt voor verschillende IE-gespecialiseerde advocatenkantoren en voor een juridische organisatie die zich inzet voor de bescherming van auteursrechten van rechthebbenden in de digitale markt. Thomas was betrokken bij verschillende procedures tegen internetaanbieders waarbij de reikwijdte en inhoud van exclusieve intellectuele eigendomsrechten werd afgewogen tegen privacybelangen.

In een samenleving waarin digitalisering, bigdata en het omgaan met persoonsgegevens en privacy alsmaar belangrijker worden richt Thomas zich bij Blenheim naast het auteursrecht, merken- en modellenrecht en handelsnaamrecht tevens op het privacyrecht en ICT-recht.

Thomas zal zich binnen Blenheim daarnaast tevens bezighouden met alle Blockchain-gerelateerde kwesties en de juridische en technische ontwikkelingen in dit gebied op de voet volgen.

Gepubliceerde Artikelen

Autoriteit Persoonsgegevens en het verzamelen van biometrische en gezondheidsgegevens van werknemers

Lees verder

Coronavirus in Nederland: digitaal contracteren en besluitvorming

Lees verder

Coronavirus in Nederland: digitaal contracteren en besluitvorming

Lees verder

Autoriteit Persoonsgegevens en het verzamelen van biometrische en gezondheidsgegevens van werknemers

Lees verder

Coronavirus in Nederland: digitaal contracteren en besluitvorming

Lees verder

Coronavirus in Nederland: digitaal contracteren en besluitvorming

Lees verder