Simon de Graaff

Simon is bij uitstek bezig met het bestuursrecht, waarbinnen hij zich voornamelijk toelegt op de ruimtelijke ordening (planprocedures en omgevingsvergunningen), Europees recht (milieurecht en voedsel- en warenregelgeving) en de Wet Bibob.

Op die manier staat hij een diverse groep ondernemers bij en fungeert hij, door de onderlinge raakvlakken tussen zijn werkvelden, bijna als een ‘one stop shop’ voor onder meer grondontwikkelaars, detailhandelaren en ondernemers in de horeca.

Track Record

Simon begon bij Blenheim in mei 2019 en is in februari 2020 beëdigd tot advocaat. Vóór mei 2019, en tijdens zijn studie, werkte Simon drie jaar als griffier bij één van de vier hoogste bestuursrechtcolleges van Nederland.

Tijdens zijn studie (bachelor Rechtsgeleerdheid (LL.B.) aan de Universiteit Utrecht (met honours) en master Rechtsgeleerdheid (LL.M.) aan de Universiteit Leiden) legde Simon nadruk op handhavings-, omgevings- en milieurecht en liep hij stage bij zowel kleine als grote advocatenkantoren, waarbij hij werkte op het gebied van regulatory compliance en (zowel de civielrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten van) vastgoedprojecten. Zijn bachelorscriptie is gepubliceerd in JBplus 2018/1 (een vaktijdschrift voor bestuursrecht) en is getiteld: ‘Evenredigheid: een vergelijking van boetehoogtes’ en hield in een gedetailleerde vergelijking van rechtspraak van de hoogste bestuursrechters van Nederland op het gebied van de evenredigheid van de hoogte van bestuurlijke boetes. Hij schreef een boek over invloed van de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG) op de ruimtelijke planologie, een onderwerp dat sterk gelieerd is aan het onderwerp schaarse vergunningen binnen de dienstensector.

Simon spreekt vloeiend Nederland en Engels en heeft een professionele bekwaamheid in Frans.

Gepubliceerde Artikelen