Simon de Graaff

Simon is vooral actief op het gebied van administratief recht, levensmiddelenrecht, vergunningverlening en naleving van de regelgeving. Hij adviseert regelmatig buitenlandse ondernemers over de toepassing van de Nederlandse regelgeving binnen deze onderwerpen.

Track Record

Simon begon bij Blenheim in mei 2019 en is in februari 2020 beëdigd tot advocaat. Vóór mei 2019, en tijdens zijn studie, werkte Simon drie jaar als griffier bij één van de vier hoogste bestuursrechtcolleges van Nederland.

Tijdens zijn studie (bachelor Rechtsgeleerdheid (LL.B.) aan de Universiteit Utrecht (met honours) en master Rechtsgeleerdheid (LL.M.) aan de Universiteit Leiden) legde Simon nadruk op handhavings-, omgevings- en milieurecht en liep hij stage bij zowel kleine als grote advocatenkantoren, waarbij hij werkte op het gebied van regulatory compliance en (zowel de civielrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten van) vastgoedprojecten. Zijn bachelorscriptie is gepubliceerd in JBplus 2018/1 (een vaktijdschrift voor bestuursrecht) en is getiteld: ‘Evenredigheid: een vergelijking van boetehoogtes’ en hield in een gedetailleerde vergelijking van rechtspraak van de hoogste bestuursrechters van Nederland op het gebied van de evenredigheid van de hoogte van bestuurlijke boetes. Hij schreef een boek over invloed van de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG) op de ruimtelijke planologie, een onderwerp dat sterk gelieerd is aan het onderwerp schaarse vergunningen binnen de dienstensector.

Simon spreekt vloeiend Nederland en Engels en heeft een professionele bekwaamheid in Frans.

Gepubliceerde Artikelen

Everything about the Machinery Directive 2006/42, machine safety and CE marking (for machines) in the Netherlands

Lees verder

Everything about the Machinery Directive 2006/42, machine safety and CE marking (for machines) in the Netherlands

Lees verder