Rachelle Mourits

Rachelle Mourits treedt als advocaat op voor zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen op het gehele spectrum van het arbeidsrecht. Daarbij treedt zij ook regelmatig op in onder meer ontslagzaken voor en tegen de statutair directeur, managers en andere ‘key employees’. Daarnaast adviseert Rachelle over employee benefit schemes en subsidieregelingen voor werkgevers.

Track Record

Rachelle Mourits is afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat zij werd beëdigd als advocaat, was zij meerdere jaren werkzaam als (bedrijfs/proces)jurist bij een juridisch adviesbureau gericht op het MKB, hospitality & leisure. Sinds 2010 is zij als advocaat verbonden aan de rechtspraktijk van Blenheim. Rachelle heeft de (postdoctorale) Grotius Specialisatieopleiding "Arbeidsrecht" aan de Universiteit van Nijmegen succesvol afgerond.

Rachelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten Arbeidsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd en Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht en Medezeggenschap als subrechtsgebieden geregistreerd:

Die registratie verplicht haar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten elk kalenderjaar minimaal tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.

Rachelle is lid van de “Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland” (VAAN) in Nederland en tevens van de “Employment Law Group”, onderdeel van het internationale netwerk “Lawyers associated Worldwide” (LAW).

Rachelle spreekt Engels en Nederlands.

Gepubliceerde Artikelen