Marie-Louise van Kleef

Marie-Louise van Kleef is vastgoedadvocaat in Amsterdam. Zij is een gedreven advocaat die snel passende oplossingen wil bereiken voor haar klanten.

Track Record

Marie-Louise van Kleef staat vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, ondernemers en particulieren bij in de vastgoedpraktijk van Blenheim Advocaten. Marie-Louise heeft veel ervaring met het adviseren en procederen over civielrechtelijke kwesties met betrekking tot vastgoed waaronder:

  • huur/verhuur, waaronder huurbeëindiging, huurprijswijziging, gebreken, indeplaatsstelling, renovatie, onderhuur en opstellen en beoordelen huurcontracten;
  • koop/verkoop, waaronder (verborgen) gebreken, non-conformiteit en aansprakelijkheidskwesties;
  • VvE-kwesties, waaronder vernietiging VvE besluiten, toestemmingsvereisten bij aanbouw of opbouw, en wijziging splitsingsakte;
  • aansprakelijkheid van makelaars;
  • bouwrecht;
  • funderingsproblematiek;
  • zakelijke rechten, waaronder erfdienstbaarheden;
  • en burengeschillen.

Marie-Louise heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de Algemene rechtspraktijk als hoofdrechtsgebied, en Burgerlijk recht als sub rechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.

Zij heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na afronding van haar Master Privaatrecht heeft zij stages gelopen bij verschillende advocatenkantoren in Amsterdam. Ook is zij werkzaam geweest als griffier bij de rechtbank Amsterdam. Voor haar studie heeft zij zich op sportief vlak ontwikkeld door zich meerdere malen te kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen zeilen.

Gepubliceerde Artikelen