Frans de Voldere

Advocaat Frans de Voldere adviseert en procedeert in ondernemingsrechtelijke geschillen, alsmede is hij specialist in intellectueel eigendom, auteursrecht en merkenrecht

Track Record

Frans is een advocaat die graag voor u procedeert, maar niet uit het oog zal verliezen dat een goede schikking regelmatig de voorkeur kan verdienen boven een procedure.

Hij is een ervaren specialist in het leggen van conservatoire beslagen. Frans weet uit ervaring dat de mogelijkheden die de wet op dit vlak biedt een krachtig wapen is. Een goed gelegd beslag kan immers een gunstige onderhandelingspositie creëren en kan weigerachtige debiteuren tot betaling dwingen.

Frans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de Algemene rechtspraktijk als hoofdrechtsgebied, en burgerlijk recht als sub rechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.

Frans spreekt vloeiend Nederlands en Engels, en heeft kennis van de Duitse en Franse taal.

Gepubliceerde Artikelen